Resolved
{:closed=>"Closed", :complete=>"Complete", :false_alarm=>"False Alarm", :identified=>"Identified", :investigating=>"Investigating", :open=>"Open", :recovering=>"Recovering", :resolved=>"Resolved", :scheduled=>"Scheduled", :underway=>"Underway"}

Kortvarigt udfald på app.adversus.dk

Began at: